بر اساس آمار ارائه شده توسط WHO حدود 40% ناباروری ها، مربوط به اختلالات شاخص های باروری مردان می باشد. از طرفی وضعیت ساختار کروماتین اسپرم، به عنوان یکی از شاخص های مهم کیفیت مایع سمینال، درپیشگویی قدرت باروری مردان شناخته شده است. ارزیابی وضعیت کروماتین اسپرم( قطعه قطعه شدن آن) نه تنها بر کیفیت لقاح موثر است، بلکه بر روی تکامل رویان در هر دو روش ICSI و IVF تاثیر می گذارد.

کاربرد تست SDF: 

ارزیابی نمودن منی: ممکن است نمونه ی منی از لحاظ تعداد، حرکت اسپرم و سایر خصوصیات مناسب باشد ولی از جهت ساختارDNA ، دچار مشکل شده و قادر به باروری نباشد،که این امر تنها با آنالیز اسپرم مشخص نمی شود و نیاز به تست SDF می باشد.

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید