تست گالاکتومانان (Galactomannan)

آسپرژیلوس مهاجم یک عفونت شدید و اغلب کشنده در بیماران مبتلا به نوتروپنی یا دریافت کننده پیوند می باشد. تاخیر در تشخیص و درمان با پیامدهای ناگواری همراه است.

شناسایی گالاکتومانان در گردش یک تست مهم در تشخیص زودرس آسپرژیلوس مهاجم است. گالاکتومانان بخشی از دیواره خارجی آسپرژیلوس است که در خلال رشد قارچ آزاد می شود. این آنتی ژن آزاد شده توسط تست ELISA شناسایی می شود که حساسیت و دقت بالایی در بیماران مبتلا به بدخیمی های خونی، نوتروپنی و دریافت کننده پیوند دارد. حساسیت تست با انجام آن روی مایع برونشی آلوئولی (BAL) افزایش می یابد.

در بیماران مبتلا به نوتروپنی که داروهای ضد قارچی دریافت نمی کنند، انجام مرتب این تست بسیار با ارزش است. موارد مثبت کاذب ممکن است در صورت تجویز برخی آنتی بیوتیک ها و یا عفونت با قارچ هایی غیر از آسپرژیلوس مشاهده شود.