تست گلوكز ميزان قند خون خاصي به نام گلوكز را در خون شما اندازه مي گيرد.  گلوكز از غذاهاي كربوهيدراتي به وجود مي آيد. قند گلوكز منبع اصلي انرژي مصرفي در بدن مي باشد. انسولين هورموني است كه به سلول ها ي بدن شما براي استفاده از گلوكز كمك مي كند. انسولين در پانكراس توليد مي شود و در هنگام بالا رفتن ميزان گلوكز وارد جريان خون مي شود .

به طور طبيعي ميزان گلوكز خون شما پس از صرف غذا به طور محسوسي بالا مي رود.  اين ميزان افزايش در گلوكز باعث توليد انسولين مي شود تا مانع از بالارفتن بيش از حد سطح گلوكز شود. بالا ماندن سطح گلوكز براي مدت طولاني در خون شما منجر به آسيب به چشم ها، كليه ها، اعصاب و عروق خوني مي شود.

چندين نوع مختلف آزمايش گلوكزخون وجود دارد:

قند خون ناشتا (FBS ): اين آزمايش قند خون شما را زماني اندازه مي گيرد كه شما حداقل براي 8 ساعت چيزي نخورده باشيد. معمولا" اين آزمايش اولين مرحله براي براي تشخيص  ديابت مي باشد.

قند خون دوساعت بعد از غذا: اين آزمايش قند خون شما را دقيقا" 2 ساعت بعد از صرف غذا اندازه مي گيرد. اين ازمايش براي تشخيص ديابت كاربرد ندارد.

قند خون تصادفي : اين آزمايش قند خون را بدون توجه به زمان آخرين وعده ي غذايي شما اندازه مي گيرد. ممكن است چندين بار به طور اتفاقي در طول روز ميزان قند خون شما اندازه گرفته شود. اين ازمايش مفيد است زيرا سطح گلوكز خون افراد نرمال تغيير بسيار زيادي در طول روز نشان نمي دهد. تغييرات بيش از اندازه در ميزان قند خون ممكن است به دليل وجود مشكل باشد. اين آزمايش براي تشخيص ديابت كاربرد ندارد.

آزمايش تحمل گلوكز دهاني(oral glucose tolerance test ): براي تشخيص ديابت به كار مي رود. آزمايش تحمل گلوكز شامل يكسري از اندازه گيري هاي گلوكز خون شما پس از نوشيدن مايع شيريني است كه داراي گلوكز مي باشد. اين آزمايش در حال حاضر براي تشخيص ديابت حاصل از بارداري( gestational Diabetes) به كار مي رود. در حال حاضر اين تست براي تشخيص ديابت در افرادي كه باردار نيستند استفاده نمي شود.

گليكوهموگلوبين A1C (Glycohemoglobin AC1 ): اين آزمايش ميزان گلوكز اتصال يافته به گلبول هاي قرمز را اندازه مي گيرد. ازاين آزمايش مي توان براي تشخيص ديابت استفاده نمود. همچنين نتايج اين آزمايش ميزان پيشرفت سلامتي فرد مبتلا به ديابت در دو و سه ماه اخير و نياز به تغيير و يا ادامه ي شيوه ي فعلي درمان را بررسي مي كند.  نتيجه آزمايش AC1 مي تواند معياري براي ميزان متوسط قند خون شما باشد. به اين مقدار، "متوسط گلوكزبراورد شده" يا "eAG" گفته مي شود.

 منبع: http://www.sutterhealth.org/healthwise

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید