اين سايت به كتابخانه ي بين المللي تحقيقات پزشكي و درماني آمريكا NLMتعلق دارد. در سايت امكانات جستجو براي يافتن مطالب مورد نظر كاربران فراهم آمده است. در داخل سايت لينك هاي مربوط به سايت هاي معروف و كاربردي نظيرPubmed و Medlineplus و human genome resources را مي توان مشاهده كرد كه از زير شاخه هاي NML محسوب مي شوند. همچنين تصاوير برش خورده از اندام هاي بدن انسان، مطالب و منابع اطلاعاتي ديگر درباره بدن انسان را مي توان از مطالب مندرج در اين كتابخانه ي الكترونيكي برشمرد.همچنين در اين سايت مي توانيد براي دريافت اطلاعات مولكولي و بيوانفورماتيك خود نيز ( مانند توالي DNA يا BLAST يك توالي خاص( استفاده كنيد. علاوه بر آن در اين سايت در قسمت medlineplus فايل هاي تصويري و ويديويي با توضيحات كافي در مورد انواع بيماري ها و اندام هاي بدن وجود دارد. توضيح راجع به داروها و مكمل هاي گياهي و شيميايي يكي ديگر از امكانات اين سايت مي باشد.

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید