? هرگز روی زخمتان بتادین نریزید!

?بتادین برای تمیز کردن دور زخم استفاده می شود نه خود زخم، بتادین خاصیت خورندگی دارد و ترمیم زخم شما را طولانی تر می کند

Telegram : @naamdarlab

Tel : 09106885543

Instagram : naamdar_lab

12 بتادین

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید