هشدار

 

? خوردن غــذای داغ باعث سوختن جوانه های چشایی و از دست دادن توانایی تشخیص طعم غذا و سرطان های گوارشی میشود.

☕️ خوردن چــــای داغ باعث سرطان های مری و حنجره میشود.

Telegram : @naamdarlab

Tel : 09106885543

Instagram : naamdar_lab

12 غذای داغ

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید