?از گوش پاک کن استفاده نکنید !?

?گوش پاک کن به پرده گوش و کانال گوش آسیب میزند و موجب التهاب عفونت و خونریزی از کانال گوش میشود !

Telegram : @naamdarlab

Tel : 09106885543

Instagram : naamdar_lab

1 گوش پاک کن

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید