نمونه گیری آزمایش کرونای PCR و آنتی بادی کرونا همه روزه از ساعت 7 صبح الی 19:30 (7.5 بعد از ظهر) در آزمایشگاه نامدار انجام می گیرد.

قابل ذکر است که برای مراعات حال مراجعین، نمونه گیری در فضای باز مخصوص انجام می گیرد.