تست کوانتی فرون یا IGRA تنها تست تشخیصی سل موجود در دنیا برای تشخیص انواع نهفته و فعال می باشد که مورد تایید سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA) می باشد.

نمونه گیری این تست در آزمایشگاه نامدار به صورت هر روزه انجام می گردد.

آزمایش کوانتی فرون برای تشخیص سل نهفته همه روز در آزمایشگاه نامدار پذیرش می شود. برای داشنجویانی هم که قصد تحصیل در کشور آمریکا را دارند تست IGRA با سه لوله انجام انجام می شود و نتایج  به زبان انگلیسی گزارش می شود.