آزمایشگاه تشخیص پزشکی نامدار جواب آزمایش های زیر را در صورت درخواست پزشک یا بیمار ظرف دو ساعت آماده می کند.

CBC

سدیمان

تست های تیروئیدی و هورمونی

تومور مارکرها و PSA

بتا HCG (تست تشخیص حاملگی)

کامل ادرار

قند و چربی ها

آنزیم های کبدی

اوره و کراتی نین

آنزیم های قلبی

سطح اسید فولیک و ویتامین B12

تست های انعقادی

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید