بیش از 70 درصد تصمیم های پزشکی بر اساس نتایج آزمایشگاه گرفته می شود.

آزمایشگاه نقش بسیار حیاتی در سیستم بهداشتی دارد. براساس یک تخمین در آمریکا، 70% از تمامی تصمیمات پزشکی بر اساس نتایج آزمایشگاهی می باشد.

هدف آزمایشگاه این است که اطلاعات زیر را به پزشک و تیم بهداشتی ارائه کند:

1- بیماری یا حساسیت به بیماری را تشخیص دهند؛

2- یک تشخیص را تایید یا رد کند؛ 3- در مورد پیش آگهی اطلاعاتی بدهد؛

4- در کنترل و درمان بیماری راهنما باشد؛

5- اثر بخشی دارد را مورد آزمایش قرار دهد.

آزمایشگاه همچنین یک نقش بسیار مهم در تحقیق و آموزش، طراحی و بکارگیری تکنولوژی اطلاعات و بهبود کیفیت دارد. برای اینکه آزمایشگاهی به صورت موفق به اهداف خود برسد، باید از تجربه پزشکی، علمی و تکنیکی و منابعی چون پرسنل، تجهیزات پردازش داده، منابع و امکانات و مهارت های ارتباطی، اجرایی و مدیریتی استفاده کند.

تکنولوژی دانش آزمایشگاهی را از متد های دستی به متد های بسیار مدرن اتوماتیک بدون دخالت دعوت تغییر داده است. بنابراین یک آزمایشگاه باید مداوما اهداف و خدمات خود را مورد ارزیابی مجدد قرار دهد. فرآیندی که بر طبق آن تصمیمات مهم گرفته می شود، مدیریت استراتژیک می باشد و بر اساس اهداف موسسه و منابع برای رسیدن به اهداف و سیاست های استفاده از منابع می باشد.

مدیریت استراتژیک بیشتر بر اساس تصمیم جمعی، ارزیابی خطرات و منافع می باشد.

مدیریت کیفی سیستم ها

یک هدف اصلی مدیریت اطمینان از کنترل کیفیت خدمات خدمات آزمایشگاهی می باشد. برای این منظور هر آزمایشگاهی باید از تجهیزات مدرن، پرسنل آموزش دیده، محیط امن و تیم مدیریتی کارآمد بهره مند باشد.

یک مطالعه در آمریکا نشان داده است که 44 تا 98 هزار فرد در آمریکا هر ساله به علت اشتباهات پزشکی جان خود را از دست می دهند و 50% این اشتباهات به علت عدم به کار گیری تست های مناسب و 32% به علت عملکرد ناصحیح بر اساس نتایج تست ها و 55% به علت تاخیر در تشخیص است. شیوع اشتباهات آزمایشگاهی بین 0.05 تا 0.6 درصد می باشد و 32 تا 77 درصد از اشتباهات در مرحله پیش از آزمایش و 13 تا 32 درصد در مرحله آزمایش رخ می دهند. اشتباهات پیش از آزمایش متعادل نمونه ناکافی یا با شرایط نادرست، جابجا شدن نمونه و نگهداری غیر صحیح نمونه می باشد.

اشتباهات زمان آزمایش شامل عملکرد ناصحیح دستگاه یا کالیبراسیون نادرست می باشد. اشتباهات پس از آزمایش نیز می توانند به علت تاخیر جوابدهی، عدم جوابدهی یا ارسال جواب نادرست باشند.

مقامات دولتی همیشه سعی در اجرای برنامه هایی دارند تا اشتباهات را به حداقل برسانند. به این منظور، فرآیندهای استانداردی وجود دارد که با تمرکز بر نیم، فرآیند، آمار و خدمات سعی می کند نیاز های مشتریان به بهترین وجه برآورده شوند.

مدیریت منابع انسانی

استخدام، جذب و آموزش پرسنل از چالش های مدیریت امروزه است. انجام این فرآیندها به فهم شرایط و نیازهای آینده بستگی دارد.

خدمات آزمایشگاهی

خدمات آزمایشگاهی به راه های گوناگون ارائه می شود و در مورد آزمایش ها بسیار متفاوت است. زمان پاسخ دهی با توجه به آزمایش های مختلف متفاوت است و از جوابدهی سریع تا جوابدهی چند هفته ای متغیر است.

راحتی دسترسی به اینترنت و دست یابی به جواب ها از طریق اینترنت باعث سهولی استفاده از خدمات آزمایشگاهی شده است و همچنین اطلاعاتی که از طریق وب سایت آزمایشگاه در اختیار عموم قرار می گیرد، باعث آگاهی رسانی بیشتر به مراجعین می گردد.

آزمایشگاه های تخصصی با ارائه طیف وسیعی از خدمات و انجام آزمایش ها از ساده تا تخصصی به عموم کمک می کنند تا با یک مراجعه و در کمترین زمان ممکن قادر به انجام آزمایش های خود باشند.

خطا های پیش از آزمایش با روش هایی همانند چاپ لیبل برای لوله ها، انجام آزمایش بر روی لوله های اولیه و استفاده از دستگاه های تمام اتوماتیک به حداقل رسیده است. فرآیندهای استاندارد سازی و الزامات آزمایشگاه مرجع نیز سعی در به حداقل رساندن خطاهای آزمایش دارند.

فرآیندهای مستند سازی و استاندارد سازی و آموزش و کنترل کیفی همگی در کنار یکدیگر باعث ارتقای سطح خدمات رسانی آزمایشگاه می شوند.

فرآیندهای مستند سازی و استاندارد سازی و اموزش و کنترل کیفی همگی در کنار یکدیگر باعث ارتقای سطح خدمات رسانی آزمایشگاه می شوند.

آزمایشگاه نامدار با بهره گیری از کلیه روش های مدیریتی جدید و فرآیندهای استاندارد سازی سعی در ارائه خدمات در بالاترین سطح ممکن را دارد و امید وار است بتواند مرکز ارجاعی برای آزمایش های تخصصی و فوق تخصصی باشد.

منبع: Henry’s Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods. 22nd Edition

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید