چاپ

چرا وقتى استرس داريم مغز خوب كار نميكنه ؟ 🤔

▫️استرس بدن به دلیل احساس خطر ، بیشترین خون را به سمت قلب، ریه ها و پاها میفرستد و خون کمتری به مغز میرسد.

+ هنگامی که در خود استرس شدیدی احساس میکنید، بهتر است به طور فیزیکی خود را از محیط دور کنید.

#آزمایشگاه_نامدار #تجهیزات_تخصصی #دسترسی_سریع_جواب_آزمایش #جوابدهی_اینترنتی #نمونه_گیری_تخصصی_کودکان #محوطه_بازی_کودکان #دوستدار_کودک #نمونه_گیری_اطفال #کودک #شادی #نقاشی #نترسیدن #نمونه_گیری_نوزادان #کودکان #نوزادان #آزمایشگاه_خوب #آزمایشگاه_کودک #آزمایشگاه #آزمایشگاه_ورزشکاران_بدنسازان

🆔 telegram : @naamdarlab

tel : 09106885543

instagram : naamdar_lab

 

14s

Web Analytics