چاپ

 

❤️شما با ماساژ قلبی بیماری که دچار ایست قلبی شده، بزرگترين خدمت را به او کرده اید.

🔹با این کار جریان خون مغز و قلب و همچنین تنفس بیمار برقرار میماند تا به بیمارستان برسد.

#آزمایشگاه_نامدار #تجهیزات_تخصصی #دسترسی_سریع_جواب_آزمایش #جوابدهی_اینترنتی #نمونه_گیری_تخصصی_کودکان #محوطه_بازی_کودکان #دوستدار_کودک #نمونه_گیری_اطفال #کودک #شادی #نقاشی #نترسیدن #نمونه_گیری_نوزادان #کودکان #نوزادان #آزمایشگاه_خوب #آزمایشگاه_کودک #آزمایشگاه #آزمایشگاه_ورزشکاران_بدنسازان

🆔 telegram : @naamdarlab

tel : 09106885543

instagram : naamdar_lab

6 ماساژ قلبی

Web Analytics