چاپ

?صبحها پس از بیدار شدن چند پرش انجام دهید و اگر میتوانید چند طناب هم بزنید ?

اینکار بدن را پر از انرژی میکند و به سیستم لنفاوی شما کمک میکند تا سموم تولیدی در شب را از بین ببرد !

#آزمایشگاه_نامدار #تجهیزات_تخصصی #دسترسی_سریع_جواب_آزمایش #جوابدهی_اینترنتی #نمونه_گیری_تخصصی_کودکان #محوطه_بازی_کودکان #دوستدار_کودک #نمونه_گیری_اطفال #کودک #شادی #نقاشی #نترسیدن #نمونه_گیری_نوزادان #کودکان #نوزادان #آزمایشگاه_خوب #آزمایشگاه_کودک #آزمایشگاه #آزمایشگاه_ورزشکاران_بدنسازان

? telegram : @naamdarlab

tel : 09106885543

instagram : naamdar_lab

12 پرش در صبح گاه

Web Analytics