واکسن آنفولانزا در کودکان و نوزادان

واکسن آنفولانزا در حال حاضر برای نوزادان 6 ماه به بالا و کودکان با خطر بالای ابتلا به آنفولانزا توصیه می شود. نوزادان و کودکان با خطر بالا شامل نوزادان و کودکانی می باشند که مبتلا به آسم، فیبروزکیستیک، سایر بیماری های ریوی، بیماری قلبی با نارسایی قلبی، سرکوب ایمنی، بیماری سایکل سل، بیماری کلیوی مزمن، دیابت یا سایر بیماری های متابولیک هستند. همچنین کودکانی که درمان طولانی آسپرین دریافت می کنند نیز در این گروه قرار دارند.

با این وجود، در حال حاضر مطالعات زیادی نیز توصیه به استفاده واکسن در تمامی کودکان و نوزادان می نمایند. این توصیه ها بر مبنای این است که اولا در فصل آنفولانزا، کودکان و نوزادان زیادی با تب های با علت ناشناخته در بیمارستان بستری می شوند که علت ویروس آنفولانزا می باشد. دوما مشاهدات اپیدمیولوژیک نشان داده اند که کودکان در سنین پیش از مدرسه و مدرسه هنگامی که مبتلا به عفونت حاد ویروس آنفولانزا می شوند، عامل عفونی را به خانه برده و والدین و خانواده خود را نیز مبتلا می کنند. بنابراین واکسیناسیون کودکان نقش مهمی در کمتر کردن ابتلا به ویروس ایفا می کند.

واکسن آنفولانزا برای کودکان کمتر از 8 سال که قبلا واکسن را دریافت نکرده اند، در دو دوز استفاده می شود. در سال جاری وجود واکسن تایید شده به صورت اسپری داخل بینی، واکسیناسیون این گروه سنی را بسیار تسهیل خواهد کرد.