گروه خونی، فاکتور خطر برای بیماری های قلبی

2 مطالعه در دانشگاه هاروارد در آمریکا که بر روی 62073 خانم و 27428 آقا در سال 2012 انجام شده است نشان داده است که افراد با گروه های خونی A، B یا AB در مقایسه با افراد گروه خونی O، %23-5 احتمال بیشتری دارند که مبتلا به بیماری های عروق قلبی شوند.

مکانیسم احتمالی سطح پلاسمایی فاکتور فون ویلبراند (VWF) می باشد که تقریبا %25 در افراد با گروه خونی غیر از O بالاتر است. فاکتور VWF یک نقش مهم در هومئوستاز و انعقاد به خصوص در شرایط استرس ایفا می کند و می تواند باعث تجمع پلاکتی و ایجاد پلاک های آترو اسکلروز شود. همچنین مشخص شده است که در افراد با گروه خونی A، سطح LDL و کلسترول تام خون بالاتر است.

Reference: He M, Wolpin B, Rexrode K, et al. ABO blood group and risk of coronary heart disease in two prospective cohort studies. Arteriosder Thromb Vasc Biol 2012; 32: 2314-2320.