تحقیقانت در زمینه های مختلف پزشکی و علوم آزمایشگاهی مثل ایمونولوژی، ژنتیک، بیوشیمی، میکربشناسی و انگل شناسی هر روز افق های جدیدی را در پیش روی بشر می گشاید تا با به کار بردن نتایج آنها در پیش گیری، تشخیص و درمان بیماری ها امیدهای جدیدی پدید آید. در این مجموعه آخرین دستاوردهای علمی در این زمینه ها ارائه خواهد شد.

💢 جویدن ناخن علاوه بر ایجاد احساس خجالت و داشتن ناخنهای زشت، اثرات خطرناک دیگری نیز دارد

➖ عفونتهای دهان

➖ مشکلات دندانی

➖ ناتوانی استفاده از دستها

➖ عفونت ناخن

Telegram : naamdarlab

Tel : 09106885543

Instagram : naamdar_lab

11 جویدن ناخن

🔴زخم های ناشی از استرس، بیشتر درکجاي بدن رخ می دهد?

🔺زخمهای دهانی بر روي لب ها و لثه

🔺زخمهای گوارشی در مری

🔺زخم معده و قسمت فوقانی روده ها

Telegram : naamdarlab

Tel : 09106885543

Instagram : naamdar_lab

12 زخمهای دهانی

✅ بطریهای پلاستیکی آب را هرگز در فریزر قرار ندهید !

✅ این کار باعث آزاد سازی سم دیوکسین از پلاستیک شده که سمی قوی برای بدن است

Telegram : naamdarlab

Tel : 09106885543

Instagram : naamdar_lab

111 بطری های پلاستیکی

👌گل سرخ,

تقویت کننده و برطرف کننده تپش شدید قلب است,

همچنین در التیام زخم ها, خون ریزی ها و ترشح مواد مخاطی موثر است...

و غرغره دم کرده و آن گلودرد را برطرف میکند.

Telegram : naamdarlab

Tel : 09106885543

Instagram : naamdar_lab

11 گل سرخ

🔰چرا خوابیدن به سمت چپ، برای بدن مفیدتر است❓

🔹کارکرد بهتر طحال

🔸پاکسازی روده ها

🔹جلوگیری از سوزش معده

🔸کارکرد بهتر کبد

🔹کارکرد بهتر قلب

🔸بهبود خونرسانی

Telegram : naamdarlab

Tel : 09106885543

Instagram : naamdar_lab

1112 خوابیدن به چپ