تالار اصلی آزمایشگاه نامدار ( 48 موضوع)

انجمن
سوالاتی که در باره نتایج آزمایشگاهی و تفسیر آنها دارید در اینجا مطرح کنید و جواب بگیرید.
پاسخ: تست pt
توسط دکتر صالحی
پاسخ: ازمایش هورمون
توسط دکتر صالحی
در این قسمت کلیه سوالات مربوط به بیماری های مقاربتی که از طریق جنسی منتقل می شوند مطرح و پاسخ داده می شوند.
بدون موضوع
پاسخ: یرقان
توسط دکتر صالحی
پاسخ: سرطان سینه
توسط دکتر صالحی
پاسخ: HIV
توسط دکتر صالحی
پاسخ: کم کاری تیروئید
توسط دکتر صالحی
بارداری
توسط نادیا
پاسخ: تستهای ایمونولوژیک
توسط دکتر صالحی
پاسخ: کم خونی
توسط دکتر صالحی
چربی خون
توسط جواد
پاسخ: حساسیت
توسط دکتر صالحی
گاهی از نتایج آزمایشگاهی تفاسیر متعددی می شود کرد که ممکن است منجر به تشخیص و درمان اشتباه شود. بحث و تبادل نظر در مورد نتایج تست های آزمایشگاهی باعث روشن شدن زوایای مبهم تفسیر نتایج آزمایشگاهی خواهد شد. با مباحث علمی در این خصوص می توان به تفسیر بهتر و تشخیص و در نتیجه درمان صحیح تری رسید. از پزشکان، آزمایشگاهیان، محققین و دانشجویان عزیز درخواست می شود نظرات علمی خود را مستدل و مستند در ذیل هر کدام از مطالب بیان کنند.
نتایج غیر طبیعی FSH و LH
توسط دکتر عیسی صالحی

کوآنتی فرون (بدون موضوع)

سوالات در مورد کوآنتی فرون و ایگرا (IGRA) در اینجا پاسخ داده می شود.
بدون موضوع